Tu jesteś: Strona główna » Strona główna


eRejestracja

Zakład Opieki Zdrowotnej

Sp. z o.o. Adamed

PORADNIA DLA CIEBIE


 Od 1992 roku otaczamy opieka naszych Pacjentów.

O ich jak najlepsze samopoczucie dba personel medyczny i administracyjny.

Rozszerzamy działalność, by nasi Pacjenci nie tracili czasu i mogli skorzystać z wielu usług.

Dbamy o wystrój - wiedząc, że w ładnych, kolorowych wnętrzach nasi Pacjenci czują się komfortowo.

Modernizujemy sprzęt i inwestujemy w szkolenia personelu, by nasze usługi stały na najwyższym poziomie.

Nie jesteśmy zwykłą placówką służby zdrowia, ale nowoczesnym miejscem, w którym Pacjent traktowany jest jak KLIENT

-  zawsze mile widziany.


 

ZAPRASZAMY :)

 


NASZE PORADNIE:

Łódź, ul.Paderewskiego 11,  tel. 42 640-37-38; 42 640-37-37

Łódź, Al. Politechniki 5, tel. 42 636-84-62


Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Adamed działają na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.

 

  

DRUKI DEKLARACJI DO POBRANIA W REJESTRACJACH

 

 

NASZA PORADNIA POMYŚLNIE PRZESZŁA PROCES CERTYFIKACJI

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TYM SAMYM POTWIERDZAJĄC WYSOKĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI I OFEROWANYCH ŚWIADCZEŃ

   
   



Polityka Zarządzania Jakością ISO 9001




INFORMACJA W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

  •  jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

– nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

– nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

  •  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej.

– nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
ADAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Paderewskiego 11, 93-530 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Pomorska 37, za numerem KRS 0000123472,posiadającą NIP 729-00-11-670, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 87,500zł wg.stanu na dzień 16.03.2006r.


Uprzejmie informujemy, że ZOZ Sp. z o.o. "Adamed" nie prowadzi rekrutacji na żadne stanowisko. Prosimy o nie wysyłanie CV jak również swoich danych osobowych nikomu kto podaje się za Naszą Przychodnię.